phạm chi lan
Bà Phạm Chi Lan: Doanh nghiệp tư nhân ‘không thể lớn, không dám nghĩ lớn!’
Thập kỉ đầu tiên Việt Nam thoát ‘nghèo’
Nông sản đồng bằng cần nhắm phân khúc giá cao
Ham thị trường dễ tính sẽ khiến thị trường cao cấp lãng quên hàng Việt
Bà Phạm Chi Lan: Lo ngại gia tăng nhập siêu từ RCEP
‘Đừng trách cứ doanh nghiệp tư nhân, hãy nhìn xem môi trường chúng ta tạo ra cho họ thế nào’
DN tư nhân đóng góp chưa đến 10% GDP, làm sao có kinh tế thị trường?
Không có chỗ cho kẻ chậm chân
Bà Phạm Chi Lan: DN Việt chưa coi trọng thị trường ASEAN
Quy mô kinh tế Việt Nam từng gấp rưỡi Thái Lan, lớn hơn Philippines và Myanmar cộng lại
Bà Phạm Chi Lan: Đổi tư duy để xóa ‘giấy phép con’
‘Và đó cũng là những tháng năm đẹp nhất của tôi…’
Doanh nghiệp cần thay đổi tư duy để phát triển bền vững
Việt Nam cần làm gì nếu chưa có TPP?
Bà Phạm Chi Lan: ‘Tôi luôn nghi ngờ quy hoạch của các ngành như thép, xi măng’
‘Bỏ hẳn biên chế đi’
DN Việt không biết liên kết sẽ giống như chiếc đũa nhỏ lẻ, sẽ tự gẫy
Nạn ‘doanh nghiệp thân hữu’ đang ngáng đường khối dân doanh
Gỡ nút thắt bắt đầu từ chính sách đối với doanh nhân
Việt Nam: Thế chân tường và bài toán năng suất lao động
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP