Trần Vấn Lệ
Trần Vấn Lệ: Đất mẹ đất mộ
Trần Vấn Lệ: Dạy môn văn là mở đường đi đến trái tim
Trần Vấn Lệ: ‘Sống để mà vui’
Quán cóc bên đường
Trần Vấn Lệ: ‘Nước mắm, mùi quê hương’
Má ơi má, con về đây má ơi!
Sao lại tước đi của các em kỳ nghỉ hè trọn vẹn?
Đừng giết chim én
Đã một thất rồi, kể từ ngày chàng Nguyễn ra đi
Một chặng đường đã qua, một chặng đường vẫn nhớ