cục quản lý thực phẩm và dược phẩm
Danh sách thành phần trên nhãn thực phẩm
Hướng dẫn: dán nhãn thực phẩm (khối lượng thực của sản phẩm)
Hướng dẫn dán nhãn thực phẩm – tên sản phẩm thực phẩm
Yêu cầu về dán nhãn sản phẩm của FDA Mỹ
Xử lý cảnh báo của FDA: ‘Sẽ gặp rắc rối to nếu không đầy đủ quy trình’
Các biện pháp cưỡng chế của FDA – ví dụ mới nhất
Xuất khẩu vào Mỹ, bị FDA cảnh báo, phải làm sao?
Mỹ ra quy định mới về nhãn bao bì thực phẩm và đồ uống nhập khẩu
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP