Ngày xuân gặp gỡ những doanh nông trẻ ‘Gạo – Chuối – Cá – Mắm…’

Những năm gần đây, nhiều doanh nông trẻ đã ứng dụng công nghệ để làm giàu giá trị tài nguyên bản địa. Bên cạnh đó, những bạn trẻ này còn ứng dụng kinh tế tuần hoàn, kinh tế trải nghiệm và trở thành lớp trẻ Đổi mới sáng tạo, liên kết phát triển bền vững.