bệnh viện Chợ Rẫy
Còn xem nhẹ công tác xã hội bệnh viện
Bệnh viện Chợ Rẫy ra mắt Đơn vị Tuyến Vú
Ghép tạng, giải pháp kinh tế và căn cơ
Hiến tạng chừng nào là niềm vui?
Hiến tạng là tận hiến
Versa HD, niềm hy vọng cho bệnh nhân ung thư
BV Chợ Rẫy chính thức sử dụng hệ thống gia tốc xạ trị – xạ phẫu VERSA HD
Đàng sau hai ca ghép tạng xuyên Việt của Chợ Rẫy
Bệnh viện Chợ Rẫy đạt chuẩn Westgard VP, giảm 1/3 thời gian xét nghiệm
Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM sử dụng robot phẫu thuật
Quá tải bệnh viện, giải quyết rồi bệnh nhân vẫn khổ
Và Trang đã cười tươi
Đằng sau ca hiến tạng
Ung thư chẳng phải là chấm hết
Thời thầy thuốc và bệnh nhân… sợ nhau
Ghép thận đổi chéo: thêm cơ hội cho người bại thận
Không say không về, những cái chết quá trẻ
Ghép thận chéo mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân suy thận nặng
BV Chợ Rẫy: Cấp cứu tai nạn giao thông tết tăng gần 24%
Lên tuyến trên, lợi bất cập hại