xuất xứ hàng hóa
18 container hàng hóa của Asanzo bị tạm giữ được thông quan trở lại
Từ 20/9, thực hiện cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa toàn ASEAN
DN được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu vào EU
Hàng Trung Quốc nhập nhèm xuất xứ
‘Thách thức xuất xứ’ từ EVFTA
Vẫn chưa có khái niệm thế nào là ‘Made in Vietnam’
Hàng Việt có thể bị ‘trừng phạt’ do địa phương ký khống đầu vào cho doanh nghiệp
Hải quan TP.HCM siết chặt kiểm tra hàng nhập khẩu ghi ‘Made in Vietnam’
Bình luận thị trường: Tỉnh mới thấy, thấy mới tỉnh
Đừng để bị ‘vạ lây’
Gian lận xuất xứ hàng hoá đang là mối lo lớn đối với doanh nghiệp Việt
Gia tăng điều tra tránh thuế với hàng xuất xứ từ Việt Nam
Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
Doanh nghiệp sắp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa sang EU
Chứng nhận xuất xứ hàng hóa: doanh nghiệp nhỏ sẽ được ‘trao quyền’
Hải quan tăng cường kiểm tra xuất xứ, nhãn hàng hóa
Phân tích: ‘Made in Vietnam’ trong thời kỳ hội nhập
Với các FTA, doanh nghiệp phải đặc biệt lưu ý về xuất xứ hàng hóa
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP