quyền tài sản
Chưa có sự an toàn trong hoạt động kinh doanh, DN làm sao lớn nổi?
Bảo vệ quyền tài sản, thí điểm ngành kinh doanh mới
Doanh nghiệp rất lo ngại về quyền tài sản
Trung ương yêu cầu thu hẹp những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện
Chính sách mới về đất đai cần làm rõ quyền sở hữu và quyền tài sản
TS Vũ Thành Tự Anh: Quyền tài sản về đất đai, rất cần nhưng chưa đủ
Gỡ ‘nút thắt’ quyền sử dụng đất
Tịch thu tài sản là vi hiến
Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
Bà Phạm Chi Lan: ‘Điều quan trọng nhất là phải thay đổi vai trò của nhà nước’