mỗi làng một sản phẩm
OCOP vẫn chờ… đếm sao
Đưa các đặc sản OCOP lên sân bay, vào siêu thị
[Video] Kết nối mạng lưới toàn cầu để quảng bá sản phẩm OCOP
Kết nối mạng lưới toàn cầu để học hỏi, quảng bá sản phẩm OCOP