co2
Bhutan có thể dạy gì cho thế giới về ‘carbon âm’
Làm thế nào để tránh những tàn phá tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu?
CO2 trong khí quyển tăng kỷ lục trong hơn 3 triệu năm