chuỗi liên kết
Hỏng bánh răng, toi cả chuỗi
[Video] Liên kết làm rau sạch hướng đi ổn định cho người nông dân
Các tỉnh phía Nam xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản – thực phẩm