ptt vương đình huệ
Năm 2018, giữ lãi suất cho vay ưu đãi với nhà ở xã hội ở mức 5%/năm
‘Siêu’ Ủy ban xóa bỏ tình trạng ‘vừa đá bóng vừa thổi còi’?
Phải thiết kế lại hệ thống chính sách tiền lương
Thu hẹp chênh lệch lương giữa khối hành chính và doanh nghiệp
Đơn vị sự nghiệp: đa số vẫn ‘ăn bám’ ngân sách
Chi lương, trợ cấp chiếm 50% chi thường xuyên
Việt Nam đã ‘lỡ nhịp’ cả ba cuộc CMCN trước, cơ hội sẽ ở cuộc CMCN 4.0?
Nghiên cứu việc trả lương theo cấp bậc, vị trí việc làm
Khẩn trương trình Chính phủ phương án điều chỉnh giá điện
3 tỷ USD ‘đang bị chôn vùi’
Không làm phát sinh phí dịch vụ giáo dục, tiếp tục giảm phí BOT
Lúa gạo và hải sản Việt thua trên sân nhà vì dịch vụ logistics kém?
Lập Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương
Giảm 1% phí logistics, ĐBSCL tiết kiệm 2.000 tỷ đồng/năm
Logistics: Yếu tố cần và đủ để thúc đẩy ĐBSCL phát triển
Sắp đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập
PTT Vương Đình Huệ thị sát 2 nhà máy thua lỗ của ngành Công Thương
Không lạm dụng tái cơ cấu để cứu DNNN làm ăn thua lỗ
Xử lý DNNN không công bố thông tin theo quy định
Bác đề xuất xóa, khoanh nợ hơn 14.000 tỷ đồng tiền thuế