khách du lịch
Năm 2018, du khách Trung Quốc, Hàn Quốc đến Việt Nam vẫn đứng đầu bảng
Khách du lịch có xu hướng đi ngắn ngày
Trung Quốc, Nga chiếm lĩnh thị trường khách quốc tế của Khánh Hòa
Du lịch Quảng Bình đang rất ảm đạm