khách du lịch
Khách du lịch có xu hướng đi ngắn ngày
Trung Quốc, Nga chiếm lĩnh thị trường khách quốc tế của Khánh Hòa
Du lịch Quảng Bình đang rất ảm đạm