thuế quan trừng phạt
Ông Trump đe dọa áp đặt thuế quan mới lên Trung Quốc vì Covid-19
Cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn trì hoãn đợt áp thuế mới?
Mỹ phản đối việc Trung Quốc tìm cách áp thuế 2,4 tỷ USD hàng hóa
Thuế quan ăn vào lợi nhuận, các công ty châu Á theo nhau rời khỏi Trung Quốc