nông lâm thủy sản
Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 36 tỷ USD
Xuất khẩu nông-lâm-thủy sản đạt 30,02 tỷ USD trong 9 tháng
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đạt 12,6 tỷ USD
Vẫn còn những chỉ tiêu ‘không an toàn’
Xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ đạt mốc kỷ lục mới với 40 tỷ USD
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng ước đạt gần 30 tỷ USD
Chỉnh lại ‘thước đo’ xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản
4 tháng đầu năm, nhập siêu vượt 2,7 tỷ USD
Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 32,5 tỷ USD
Xuất khẩu nông lâm thủy sản có thể đạt 31 tỷ USD
9 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 23,3 tỷ USD
7 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 17,8 tỷ USD
5 tháng đầu năm, xuất khẩu hơn 12 tỷ USD nông lâm thủy sản
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP