ngưỡng barie 1.000 usd
iPhone: không cần lạ và mạnh, chỉ cần mới
Làm sao để vượt qua barie tâm lý 1.000 USD/một điện thoại