ngành công thương
12 dự án yếu kém vẫn nợ hơn 63.000 tỷ đồng
Ngành Công Thương TP.HCM công bố chỉ tiêu năm 2019
Một số cán bộ cố ý vi phạm pháp luật, gây lãng phí và hậu quả nghiêm trọng
Chính phủ báo cáo Quốc hội về 12 đại dự án ngành công thương
12 dự án nghìn tỷ thua lỗ bây giờ ra sao?
Hàng chục dự án nghìn tỷ ‘đắp chiếu’, đã xử lý đến đâu? ​
Thủ tướng chính thức phê duyệt phương án xử lý 12 dự án thua lỗ
Bộ Chính trị chỉ đạo xử lý tồn tại, yếu kém 1 số dự án, doanh nghiệp ngành Công Thương
Ngành công thương đạt kỷ lục với 700 điều kiện kinh doanh
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP