khai thác nước ngầm
Trị thuỷ có dễ?
TP.HCM sẽ ngừng khai thác nước ngầm
ĐBSCL đang chìm khoảng 11 mm/năm
TP.HCM đang bị lún trên diện rộng
Jakarta chìm nhanh nhất thế giới, TP.HCM đứng thứ 3
ĐBSCL: Sụt lún ngày càng nghiêm trọng vì khai thác nước ngầm quá mức
ĐBSCL: Đến lượt nước ngầm bị đe dọa nghiêm trọng