ilo
ILO khuyến cáo Việt Nam tiếp tục xây dựng lưới an sinh nhiều chiều
Thế giới mất đi hơn 250 triệu việc làm trong năm 2020
Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm và thu nhập ở châu Á – TBD
ILO hoan nghênh Việt Nam xoá bỏ lao động cưỡng bức
Covid-19 ‘thổi bay’ việc làm của 1/6 lao động trẻ toàn cầu
ILO: Khoảng 1,6 tỷ lao động không chính thức có nguy cơ mất việc
ILO: 40% thanh niên Việt Nam có việc qua bạn bè giới thiệu
CPTPP giúp Việt Nam hiện đại hoá pháp luật về lao động
ILO đã nhận được báo cáo về trường hợp của Samsung
Việt Nam chưa tận dụng hết tiềm năng của lao động trẻ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP