Hương huỳnh mai
Hương huỳnh mai ngủ trong lòng đất phương Nam