bùi thanh thủy
Tranh của Thuỷ: Chuyến khởi hành những viên kẹo cô đơn