thịt dê
Thăn lưng ‘sư phụ’ ngon ba chê
Khởi nghiệp bằng thịt ‘sư phụ’