ghép tạng
‘Cuộc cách mạng ghép tạng’: gan ghép có thể sống ngoài cơ thể đến 24 giờ
Đổi đời với trái tim mới
Lời cảm ơn người hiến tạng
Tín hiệu vui từ cuộc chiến chống thiếu tạng ghép
Ghép tạng, làm gì để phát triển bền vững?
Quà năm mới cho trẻ bệnh thận giai đoạn cuối
Ghép thành công phổi xử lý sinh học cho heo
Ghép tạng, giải pháp kinh tế và căn cơ
Phục hồi tạng hư, một triển vọng sáng sủa
Hiến tạng chừng nào là niềm vui?
Hiến tạng là tận hiến
Đàng sau hai ca ghép tạng xuyên Việt của Chợ Rẫy
Mỹ cho phép ghép tạng nhiễm HIV
Ghép tạng dễ chết vì ung thư