cử nhân thất nghiệp
Lời hứa và chuyện cử nhân thất nghiệp
Tỷ lệ thất nghiệp nhóm có trình độ đại học trở lên đột ngột tăng cao
Thêm 44.000 cử nhân, thạc sĩ gia nhập đội ngũ thất nghiệp
Bộ LĐ-TB-XH tính chi 1.300 tỷ đồng để xuất khẩu lao động kỹ thuật cao
Cả nước có hơn 1,1 triệu lao động thất nghiệp
Nghi án
Số cử nhân thất nghiệp đã giảm