vốn nhà nước
SCIC hướng tới mục tiêu trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ
Thành lập Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu 8 doanh nghiệp về SCIC
Nên học Singapore cách quản vốn Nhà nước?
SCIC nói gì về thu nhập của lãnh đạo?
Vẫn đau đầu với hơn 5,4 triệu tỷ đồng vốn nhà nước
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP