vỡ ống dẫn hóa chất
Vỡ ống dẫn hoá chất Alumin Nhân Cơ là sự cố ‘bất khả kháng’