vỡ nợ chính phủ
Nguy cơ bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm do rủi ro vỡ nợ
Mỹ và cuộc chiến ‘trần nợ’ để không ‘vỡ nợ’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP