tin nhắn rác
Từ 1/10, gọi điện quảng cáo trước 8 giờ sáng sẽ bị phạt 30 triệu đồng
Từ 1/10, gọi điện, nhắn tin quảng cáo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Viettel công bố chặn được hơn 90% tin nhắn rác
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP