thứ trưởng công thương
Gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa hiện nắm bao nhiêu cổ phần tại Điện Quang?
Ngành gỗ cần ‘tỉnh táo’ trước căng thẳng thương mại Mỹ – Trung
Bà Hồ Thị Kim Thoa đã bán 1,4 triệu cổ phiếu Điện Quang
Ban bí thư đề nghị miễn nhiệm Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
Thứ trưởng Công Thương: Nhiều giấy phép con ‘núp bóng’ quy hoạch
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP