thu hồi đất
Thu hồi thêm đất 2 bên công trình hạ tầng để tái định cư và bán đấu giá
Thanh – kiểm tra Vinamit liên tục, Bình Dương nói gì?
Cơ chế đặc thù thu hồi đất cho TP.HCM
Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất và tái định cư dự án sân bay Long Thành
TP.HCM: Sẽ áp giá thị trường làm cơ sở cho đền bù giải phóng mặt bằng?
Rút dự án thu hồi đất tái định cư ở xã Đồng Tâm
TS Nguyễn Sỹ Phương: Bản chất quyền sở hữu đất – nền tảng hoạch định chính sách
Dự án sân bay Long Thành đề xuất hàng loạt cơ chế chưa từng có
Sẽ thu hồi 5.000 ha đất cho Dự án sân bay Long Thành
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP