tăng trưởng tín dụng
Tính đến 20/6, tín dụng đã tăng trưởng 8,51%
‘Bóng ma’ lạm phát và nợ xấu phủ bóng lên các ngân hàng
Nới room có chọn lọc
Lãi suất huy động tăng
Nợ xấu tiềm ẩn ở mức 2 con số
Tăng trưởng tín dụng 6 tháng dự kiến 5,5 – 6%
Tín dụng tăng trưởng đột biến, kích hoạt đầu cơ?
SSI: Tăng trưởng tín dụng có thể đạt 13 – 14% trong năm 2021
Tăng trưởng tín dụng vượt 10%
500.000 tỷ đồng được bơm vào nền kinh tế sau 9 tháng
Tín dụng tăng trưởng chậm
Nhiều ngân hàng được nới hạn mức tăng trưởng tín dụng
5 tháng đầu năm tín dụng tăng 5,75%
Các ngân hàng được tăng tín dụng ra sao?
Tín dụng năm 2018 tăng 14%, thấp nhất 5 năm
TP.HCM tổng huy động vốn đạt hơn 2.100 nghìn tỷ đồng trong 7 tháng
Góc khuất tăng trưởng tín dụng
Tín dụng 5 tháng tăng 6,16%
Năm 2017, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cả nước đạt 18,17%
Các ngân hàng lãi lớn
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP