sundar pichai
Hai nhà đồng sáng lập Google từ nhiệm, Pichai làm CEO Alphabet
CEO Google Sundar Pichai tin tưởng khả năng kiểm soát AI
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP