pascal billaud
Đem gia tài ‘tài nguyên bản địa’ đi tiếp thị ở xứ người
Phát triển tài nguyên bản địa, đã đến lúc dốc sức!
Ông Pascal Billaud: ‘Hàng Việt Nam phải được quảng bá nhiều hơn nữa’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP