ngừng hoạt động
90% doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM đã ngưng hoạt động
Đã có gần 30.000 DN phải ngừng hoạt động trong 5 tháng qua
Tại sao doanh nghiệp Việt lại ngày càng teo tóp?