mở rộng sân bay tân sơn nhất
Bộ GTVT đề xuất phương án đầu tư nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất
KTS Ngô Viết Nam Sơn: Tầm nhìn tương lai cho sân bay Tân Sơn Nhất
Điều kiện cần và đủ để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất
TPHCM đồng thuận nâng công suất sân bay Tân Sơn Nhất lên 45 triệu khách/năm
Bộ Quốc phòng bàn giao 21 ha đất để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất
Sáu phương án mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất
Đã chọn được phương án nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất
Chốt việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất vào năm 2018
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP