laser diệt côn trùng
Nhật Bản phát triển thiết bị laser diệt côn trùng, giảm sử dụng thuốc trừ sâu
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP