kim ngạch xuất nhập khẩu
Xuất siêu cao kỷ lục
Xuất khẩu tháng 10 của Việt Nam sụt giảm vì Samsung
Việt Nam có 26 ngành hàng xuất khẩu hơn 1 tỷ USD trong 9 tháng
Xuất khẩu điện thoại và linh kiện tiếp tục ngôi quán quân
Việt Nam xuất siêu rau quả, giá trị thặng dư gần 1,6 tỷ đôla
7 tháng xuất siêu 2,26 tỷ USD
Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 177 tỷ USD