học sinh phổ thông
Sao ta cứ quay cuồng với thi cử?
Con ghét môn văn