hàng giả hàng nhái
Đã đến lúc doanh nghiệp Việt phải nhận thức lại về quyền sở hữu trí tuệ
Hàng Trung Quốc trên chợ điện tử: kiện hàng dỏm, người bán… mất tích
Tạm giữ gần 120.000 sản phẩm của Con Cưng
Hàng giả, hàng nhái: phát hiện rồi ‘chìm xuồng’?
Kiểm tra toàn diện Công ty Con Cưng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP