Ethylene Oxide
Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo về ‘chất cấm’ trong mì Gấu Đỏ
Mì ăn liền vào EU phải kiểm tra dư lượng Ethylene Oxide
Yêu cầu bổ sung giới hạn ethylene oxide trong thực phẩm
EU đã phát đi 690 cảnh báo liên quan Ethylene Oxide trong thực phẩm
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP