điện hạt nhân
Nguy cơ thiếu điện, Việt Nam cần tính đến điện hạt nhân?
Kiến nghị tái khởi động dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận
Hủy quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
Điện hạt nhân là chọn lựa của Ấn Độ
Dừng dự án điện hạt nhân vì điều kiện kinh tế không còn phù hợp
Quốc hội họp kín về việc dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Dừng dự án điện hạt nhân, ‘đúng lúc và cần thiết’
Ba nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc nằm sát biên giới Việt Nam
Điện hạt nhân: Bắt đầu triển khai các dự án thành phần