cpi tháng 11
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng cao nhất trong 9 năm