chuyển đổi cây trồng
ĐBSCL: Lợi nhuận tăng thêm 10.672 tỷ đồng từ chuyển đổi cây trồng
Bộ Nông nghiệp ra phương án chuyển đổi cây trồng ứng phó với hạn hán