chủ tịch ubnd tp.hcm
Chủ tịch UBND TP.HCM: ‘Tận đáy lòng, tôi xin lỗi người dân Thủ Thiêm’
Chủ tịch UBND TP.HCM tiếp xúc người dân khu 4,3ha ở Thủ Thiêm
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong làm tổ trưởng tổ công tác Thủ Thiêm
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP