chỉ số giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng cao nhất trong 9 năm
Chỉ số giá tiêu dùng TP.HCM tháng 9 tăng 0,81%
Chỉ số giá tiêu dùng TP.HCM tháng 2 tăng 0,34%
CPI tháng 10 tăng 0,41%
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng khá cao
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,11%
CPI tháng 2 ‘leo thang’ theo lễ hội
Tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 0,46%
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng bất thường
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP