1 triệu m3 bùn thải
Thủ tướng yêu cầu đánh giá toàn diện việc nhận chìm vật chất
Có thể mời tư vấn nước ngoài đánh giá việc nhận chìm bùn thải ở Bình Thuận
Bình Thuận kiến nghị không nhận chìm bùn thải
Đừng tước nốt ‘bát cơm’ của ngư dân
Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị xem xét vụ ‘nhận chìm vật chất’
Bài học đắt vẫn chưa thấm?
Tự đưa tên nhà khoa học vào dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP