xuất khẩu cá tra
Xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc ước tăng 2 con số
Bẫy rủi ro người nuôi cá tra
Xuất khẩu cá tra: Lời ‘bể tay’ mà sao vẫn lo!
Lo vỡ trận, Bộ Nông nghiệp yêu cầu giám sát chặt nuôi cá tra
Kim ngạch cá tra 9 tháng đầu 2018 gần bằng cả năm ngoái
Doanh nghiệp cá tra: ‘ngủ một đêm’ lại thấy mình thành ‘vua’
Thuế xuất khẩu cá tra vào Mỹ lần đầu giảm
Bài toán xuất khẩu chính ngạch cá tra sang Trung Quốc
Cơ hội cho cá tra Việt Nam tại Mỹ
Căng thẳng thương mại có thể là cơ hội cho cá tra Việt Nam vào Mỹ
VASEP: Kiểm soát chặt chất lượng cá tra xuất khẩu sang Trung Quốc
Giá cá tra bất ngờ giảm
Người nuôi cá tra lại gặp khó
Xuất khẩu cá tra sang Mỹ vẫn tăng
Trung Quốc dẫn đầu các thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam
Làm ăn tử tế sẽ không sợ kiểm tra!
Vì sao xuất khẩu hải sản sang EU có xu hướng sụt giảm?
Thận trọng khi mở rộng xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc
Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đang tăng nóng
Lời ‘bể tay’ nhưng người nuôi vẫn sợ… con cá tra