tạng ghép
Tín hiệu vui từ cuộc chiến chống thiếu tạng ghép
Ba người chết vì ung thư vú sau khi nhận tạng cùng một người