khai trương cửa hàng
7-Eleven phải đóng cửa toàn bộ sau 8 năm có mặt ở Indonesia
Khi 7-11 đến: chào đón hay mất trắng?
7-Eleven sẽ mở cửa tại TP HCM ngay trong tháng 6
7-Eleven tuyển dụng, chuẩn bị khai trương cửa hàng tại TPHCM