cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Thanh tra đột xuất dự án đường ‘cao tốc 34.000 tỷ’ Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Sẽ hoàn thành sửa chữa cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi vào ngày 17/10
Dừng thu phí cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ 0 giờ ngày 12/10