Xilinx
Đến lượt Intel, Qualcomm, Xilinx và Broadcom đồng loạt ‘tẩy chay’ Huawei
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP